Skip to main content
Logo Czasopisma Polska

Dla recenzentów

Zachęcamy osoby zainteresowane publikacją w „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały”, a także recenzentów, do zapoznania się z obowiązującymi zasadami oraz do pobrania potrzebnych plików.
  • Kliknięć: 640

Dla autorów

Zachęcamy osoby zainteresowane publikacją w „Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały”  do zapoznania się z obowiązującymi zasadami oraz do pobrania potrzebnych plików.

  • Kliknięć: 666

O nas

Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 1995 r. i był odpowiedzią na pismo zajmujące się najnowszą historią Polski. Jednocześnie „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” nawiązywało do siedmiotomowej serii „Polska Ludowa. Materiały i Studia” wydawanej w latach 1962-1968.

W swojej ponad dwudziestoletniej historii w kilkunastu tomach (w tym czterech tematycznych) opublikowano kilkaset artykułów naukowych i edycji źródłowych. Zespołem redakcyjnym kierowała prof. Krystyna Kersten, będąca jednocześnie kierownikiem Pracowni Dziejów Polski po 1945 r., po latach przekształconej w Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 r. Pozostałymi członkami redakcji byli: prof. Jerzy Eisler, prof. Dariusz Jarosz, prof. Henryk Słabek i prof. Tomasz Szarota. Od numeru szóstego obowiązki redaktora naczelnego przejąłi sprawuje je do dzisiaj prof. Tomasz Szarota. W Radzie Naukowej zasiadają wybitni i uznani na całym świecie historycy, jak: Jędrzej Chumiński, Antoni Dudek, Andrzej Friszke, Paul Gradvhol, Padraic Kenney, Miklós Mitrovits, Andrzej Paczkowski, Anna Pelka, Dušan Segeš, Rafał Stobiecki, Bożena Szaynok, János Tischler, Marek Wierzbicki, Rafał Wnuk, Anna Wolf-Powęska, Wadim Wołobujew.

  • Kliknięć: 1069

Home

Logo Czasopisma Polska 1944/45 - 1989

e-ISSN 2450-8365   |   p-ISSN 2450-8357

  • O nas

  • Dla Autorów

  • Dla Recenzentów

  • Tomy

Polska 1944/45-1989. Studia i materiały

„Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” wydawana jest przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Od numeru trzynastego pismo ukazuje się jako rocznik. „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały”. Należy do najbardziej rozpoznawalnych i uznanych w kraju i zagranicą czasopism poświęconych historii powojennej Polski.

W ostatnich latach „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” realizowała program „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” MNiSW.

Autorzy publikujący w czasopiśmie nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Redakcja nie pobiera od autorów opłat za przygotowanie, umieszczenie i wydruk materiałów. Czasopismo jest finansowane ze środków budżetowych państwa.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 70

Dyscypliny przypisane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: historia, nauki o polityce i administracji; nauki socjologiczne, stosunki międzynarodowe.

Języki publikacji: polski, angielski.


Otwórz tom


Poprzednie tomy

Wszystkie Tomy

  • Kliknięć: 4198

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności