Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały, t. 13/2015

p007 0 00 01SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY I STUDIA

p007 0 00 01Aleksander Juźwik, Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w latach 1944–1949. Funkcjonowanie i problemy ideowo-organizacyjne

p007 0 00 01 Michał Studniarek, Powroty warszawiaków do stolicy w świetle relacji z Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego – rekonesans badawczy 

p007 0 00 01Magdalena Dźwigał, Usłyszałam za sobą dźwięk przekręcanego klucza, a potem zostawiono mnie sam na sam z myślami …”. Areszt wewnętrzny WUBP/WUdsBP w Szczecinie w latach 1945–1956 

p007 0 00 01Milena Bykowska, Z myślą o powrocie do kraju. Działalność przerzutowa rotmistrza Antoniego Landowskiego na rzecz żołnierzy PSZ i Rządu RP na Uchodźstwie

p007 0 00 01Tomasz Leszkowicz, „Wychowanie na tradycjach” jako element pracy politycznej w Ludowym Wojsku Polskim w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku

p007 0 00 01 Dariusz Jarosz, Polityka rentowo-emerytalna i legitymizacja władzy w Polsce (grudzień 1970–1972)

p007 0 00 01 Hubert Wilk, „Ciągle ścigam cenę samochodu” – oficjalna dystrybucja samochodów w Polsce 1980–1989

p007 0 00 01 Michał Przeperski, Odmładzanie socjalizmu. Wokół polityki kadrowej i legitymizacji schyłkowego PRL


MATERIAŁY I DOKUMENTY

p007 0 00 01 Robert Syrwid, „Ponieśmy więc projekt Konstytucji w masy…”. Przebieg i ocena pierwszego etapu „dyskusji” nad projektem Konstytucji PRL (luty–marzec 1952) na Warmii i Mazurach w świetle materiałów Wydziału Propagandy KW PZPR w Olsztynie

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE

p007 0 00 01 Krzysztof Kosiński, Żmiąca po raz trzeci

 

p007 0 00 01 Jakub Szumski, Na marginesie Człowieka z węgla Piotra Gajdzińskiego

p007 0 00 01 Paweł Sasanka, O Człowieku z węgla krytycznie

 

p007 0 00 01 Paweł Sowiński, Kulturowa penetracja – notes George’a Mindena

 

RECENZJE

p007 0 00 01 Gregory F. Domber, Empowering Revolution. America, Poland, and the End of the Cold War (Jan Skórzyński)

p007 0 00 01 Natalia Jarska, Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960 (Kamila Kulczycka-Mulewska) 

p007 0 00 01 Jarosław Pałka, Jerzy Poksiński, Michał Żymierski 1890–1989 (Tomasz Leszkowicz) 

p007 0 00 01 Dominik Wierski, Sport w polskim kinie 1944–1989 (Tadeusz Wolsza)

 

powrotPolska