Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały, t. 20/2022

p007 0 00 01SPIS TREŚCI

STUDIA

p007 0 00 01Grzegorz Miernik, Polska w okowach lodu zimą 1946/1947 roku. Gospodarcze i społeczne konsekwencje kłopotów w funkcjonowaniu transportu i komunikacji

 

p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Maria Pasztor, Stosunki polsko-belgijskie w apogeum zimnej wojny i w okresie „odwilży” 1948–1956 (główne problemy)

 

p007 0 00 01Sylwia Borowska, Czy byli ich „wielką szansą”? Obraz Związku Młodzieży Polskiej w Dziennikach Agnieszki Osieckiej z lat 1949–1955

 

p007 0 00 01Piotr Ośko, Do góry nogami. PZPR na Politechnice Warszawskiej w czasach odwilży 1956 roku


p007 0 00 01Piotr Biliński, Wysiłki Adama Vetulaniego na rzecz reaktywacji Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1956–1958

 

p007 0 00 01Patrycja Cembrzyńska, Zbylut Grzywacz. Sceny z KORridy

 

p007 0 00 01Artur Fonżychowski, Nieoczywiste ośrodki wojewódzkie z lat 1975–1998. Awans mniejszych miast w świetle sytuacji większych sąsiadów

 

p007 0 00 01 Tomasz Kozłowski, Laboratorium pierestrojki? Generał Jaruzelski na geopolitycznej szachownicy

 

 

p007 0 00 01 Michał Przeperski, Daniel Wicenty, W przededniu transformacji. Studium pewnego dziennika osobistego

 

 

p007 0 00 01 Artur Trudzik, Bez sentymentów… Obraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w prasie rockowej po 1989 roku

RECENZJE

p007 0 00 01M. Stasiak, Polio w Polsce 1945-1989, Kraków 2021 (Hubert Wilk)

 

  

p007 0 00 01J. Słowiak, Wielka Improwizacja. Delegacja polska w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie w latach 1954-1973, Warszawa 2021
(Tomasz Flasiński)

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

 

powrotPolska