Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały, t. 19/2021

p007 0 00 01SPIS TREŚCI

STUDIA

p007 0 00 01Katarzyna Seroka, „Polak w Indiach” (1943–1948). Organ Delegatury Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Bombaju

 

p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Zwierzęta jako przedmiot opresji w Polsce w latach 1945–1970: w poszukiwaniu głównych pól badawczych

 

p007 0 00 01Paweł Sasanka, Odwilż w Fabryce. Warszawscy robotnicy i struktury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w przemyśle w czasie kryzysu 1955–1957

 

p007 0 00 01Adam Dziuba, „Społeczeństwo dało dowód dojrzałości politycznej”. Grudzień ’70 w województwie katowickim


p007 0 00 01Grzegorz Miernik, Listy samotnych matek. Społeczno-polityczne konteksty powstania funduszu alimentacyjnego w 1974 roku

 

p007 0 00 01Robert Skobelski, „Na pierwszej linii drogowcy, kolejarze, energetycy i wojsko”. Tak zwana zima stulecia 1979 roku na przykładzie Ziemi Lubuskiej

 

p007 0 00 01Michał Przeperski, Wymyślając wolnorynkowy leninizm. Dylematy ostatniego pokolenia komunistów na Węgrzech i w Polsce

 

p007 0 00 01 Bogusław Tracz, Obrzeża subkultury czy ruch religijny? Satanizm młodzieżowy w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku

ARTYKUŁY RECENZYJNE

p007 0 00 01Tadeusz Wolsza, Najnowsze opracowania oraz wydawnictwa źródłowe o zbrodni katyńskiej. Polska edycja raportu komisji Raya Maddena

 

p007 0 00 01 Daniel Wicenty, Świadek, uczestnik, ofi ara. Wokół książki Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana Artura Domosławskiego

RECENZJE

p007 0 00 01Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Piotr Perkowski, Małgorzata Fidelis, Barbara Klich-Kluczewska, Kobiety w Polsce 1945–1989. Nowoczesność Równouprawnienie Komunizm (Ewelina Szpak 

p007 0 00 01Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Piotr Perkowski, Małgorzata Fidelis, Barbara Klich-Kluczewska, Kobiety w Polsce 1945–1989. Nowoczesność Równouprawnienie Komunizm (Dariusz Jarosz)

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

 

powrotPolska