Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały, t. 18/2020

p007 0 00 01SPIS TREŚCI

STUDIA

p007 0 00 01Stefan Dudra, Spór o jurysdykcję nad parafiami w województwie białostockim jako element konfliktu między Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym a Patriarchatem Moskiewskim

 

p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Od dożywocia do emerytury. Ewolucja systemu zabezpieczenia starości na wsi polskiej w latach 1945–1989 i jej echa w korespondencji chłopskiej

p007 0 00 01Piotr Donefner, Włodzimierz Sokorski jako prezes Radiokomitetu w latach 1956–1972. Pozycja polityczna w elicie władzy

 

p007 0 00 01Natalia Jarska, Praca zawodowa kobiet a relacje małżeńskie w powojennej Polsce. Analiza materiałów konkursów pamiętnikarskich z lat 1963, 1964 i 1974


p007 0 00 01Tomasz Szarota, Film Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego „gdziekolwiek jesteś Panie Prezydencie…” (1978) – refleksje i komentarze historyka

 

p007 0 00 01Daniel Wicenty, Gdańscy dziennikarze nomenklaturowi: portret zbiorowy

 

p007 0 00 01Jakub Kufel, Wojciech Polak, Reakcje władz na zagrożenia bezpieczeństwa związane z przemianami demokratycznymi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

p007 0 00 01 Michał Przeperski, Anatomia kreacji. Przypadek Dzienników politycznych Mieczysława F. Rakowskiego

LEKSYKON HISTORII SPOŁECZNEJ PRL

p007 0 00 01Krzysztof Kosiński, Alkohol w PRL

 

MATERIAŁY 

p007 0 00 01Krzysztof Lesiakowski, Korupcja ludzi z ekipy Edwarda Gierka. Wspomnienia wiceprezesa NIK Władysława Piłatowskiego z lat 1980–1981

 

PRZYCZYNKI

p007 0 00 01Radosław Ptaszyński, Kampania antysemicka w środowisku lekarzy Szczecina 1967–1968. Przypadek Jerzego Gelbera

RECENZJE

p007 0 00 01Bruno Kamiński, Fear Management. Foreign Th reats in the Post-War Polish Propaganda. The Influence and the Reception of the Communist Media (1944–1956)(Hubert Wilk)  

p007 0 00 01Nie tylko „Po Prostu”. Prasa w dobie odwilży 1955–1958, red. Michał Przeperski, Paweł Sasanka (Piotr Donefner)

 

p007 0 00 01 Miklós Mitrovits, Tiltott kapcsolat. A magyar-lengyel ellenzéki együttműködés 1976–1989 (Michał Przeperski)

 

p007 0 00 01Patryk Pleskot, Góry i teczki. Opowieść człowieka umiarkowanego. Biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego (Jerzy Eisler)

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

 

powrotPolska