Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały, t. 10/2011

p007 0 00 01SPIS TREŚCI

 

p007 0 00 01NASZ KOLEJNY, MAŁY JUBILEUSZ (Tomasz Szarota)
 
 
ARYKUŁY I STUDIA
 
p007 0 00 01Tadeusz Wolsza, KONFABULACJE WACŁAWA PYCHA W SPRAWIE ZBRODNI KATYŃSKIEJ (1952 ROK)
 
 
p007 0 00 01Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, KIEROWNICTWO STRONNICTWA NARODOWEGO NA EMIGRACJI WOBEC PLANÓW STWORZENIA JAWNEJ OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ PRZEZ STRUKTURY STRONNICTWA W KRAJU (1945 ROK)
 
p007 0 00 01Dariusz Jarosz, DNI OŚWIATY KSIĄŻKI I PRASY W SYSTEMIE PROPAGANDY KULTURALNEJ WŁADZ POLSKI LUDOWEJ 1946-1956
 
 
p007 0 00 01Anna Maria Jackowska, POLSKA EMIGRACJA POLITYCZNA WOBEC PROCESÓW SĄDOWYCH WIKTORA KRAWCZENKI I DAVIDA ROUS-SETA (1949-1951). PRZYCZYNEK DO HISTORII ZIMNEJ WOJNY
 
 
p007 0 00 01Iwona Piwońska, DOKWATEROWANIE JAKO TEMAT LISTÓW DO WŁADZ W LATACH 1945-1956 (KOMUNIKAT Z BADAŃ)
 
 
p007 0 00 01Aleksander Juźwik, ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W LATACH 1944-1950 - OD PRÓB REALIZACJI PRZEDWOJENNYCH
ROZWIĄZAŃ DO PRZEJĘCIA WZORCÓW RADZIECKICH
 
p007 0 00 01Bartosz Kaliski, ŚRODOWISKO „KSIĘŻY-PATRIOTÓW” WIELKOPOLSKI
I KUJAW W LATACH 1949-1957
 
p007 0 00 01Andrzej Skalimowski, „PIERWSZA SZCZERA NARADA ARCHITEKTÓW”. MOTYWY, PRZEBIEG I KONSEKWENCJE OGÓLNOPOLSKIEJ NARADY ARCHITEKTÓW Z 1956 ROKU
 
p007 0 00 01Natalia Jarska, WZORCE OBYCZAJOWE NA ŁAMACH PRASY KOBIECEJ W POLSCE I HISZPANII - NA PRZYKŁADZIE „MARISOL” I „KOBIETY I ŻYCIA” Z LAT 1955-1956 
 
 
p007 0 00 01Hubert Wilk, BYĆ KIEROWCĄ W PRL. PROBLEMY ZMOTORYZOWANYCH
W ŚWIETLE PUBLIKACJI „MOTORU” W LATACH 1955-1966
 
p007 0 00 01Błażej Brzostek, „JAKOŚ SIĘ WRESZCIE UŁOŻYŁO...” ESEJ O POLSCE LAT „MAŁEJ STABILIZACJI”
 
p007 0 00 01Anna Maria Adamus, DOŚWIADCZANIE GOSPODARKI NIEDOBORU W PRL - NA PRZYKŁADZIE LISTÓW DO WŁADZ CENTRALNYCH W SPRAWIE MASŁA I MARGARYNY Z LAT 1956-1978
 
p007 0 00 01Michał Jarmuż, WARUNKI MIESZKANIOWE W POLSCE LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH XX WIEKU W ŚWIETLE DOKUMENTÓW OSOBISTYCH
 
 
p007 0 00 01Jan Skórzyński, KOMUNIKATY Z POLA WALKI. KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW - PIERWSZE MIESIĄCE
 
 
p007 0 00 01Sebastian Ligarski, ŚRODOWISKO TWÓRCZE WOBEC ZMIAN W POLSCE
W 1989 ROKU
 
p007 0 00 01Henryk Słabek, O SPOŁECZNYCH ASPEKTACH UPADKU SOCJALIZMU
REALNEGO W POLSCE (PRZEGLĄD PROBLEMATYKI)
 
p007 0 00 01Krzysztof Kosiński, TEKST LITERACKI JAKO ŹRÓDŁO HISTORYCZNE. NA PRZYKŁADZIE OPOWIADANIA MARKA NOWAKOWSKIEGO BENEK KWIACIARZ
 
 
RECENZJE
 
p007 0 00 01„Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury” 2010, nr 1 (Jan Olaszek)
 
Jan Olaszek, „Nieliczni ekstremiści. Podziemna „Solidarność w propagandzie stanu wojennego (Tadeusz Ruzikowski)
 
Iwona Dojka, Zakłamany słownik, czyli żargon funkcjonariuszy bezpieczeństwa PRL (Igor Kordas)
 
powrotPolska