Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały, t. 11/2013

p007 0 00 01SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I STUDIA
 
p007 0 00 01Anna Maria Adamus, Akta biur listów centralnych instytucji partyjnych
i państwowych jako źródło do badań rzeczywistości PRL
 
p007 0 00 01Magdalena Czoch, „Więź” i polski Październik
 
 
p007 0 00 01Michał Jarmuż, „Nie chcemy być nowocześni”. Z badań nad sposobami
urządzania mieszkań w PRL
 
p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Emeryci w przestrzeni społecznej Polski gomułkowskiej
 
 
p007 0 00 01Aleksander Juźwik, Zagraniczna pomoc charytatywna dla dzieci i młodzieży
w Polsce w latach 1945-1950
 
p007 0 00 01Hanna Kirchner, Dziennik intymny jako źródło historyczne
 
 
p007 0 00 01Krzysztof Kosiński, Aresztowanie Marka Nowakowskiego 7/8 marca 1984 roku
 
 
p007 0 00 01Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, Pół stulecia od wydania pierwszego tomu „Kroniki” Ludwika Landaua. Uwagi wydawców
 
 
p007 0 00 01Iwona Piwońska, Wybrane problemy mieszkaniowe w miastach Polski w latach 1950-1956 w świetle akt Ministerstwa Gospodarki Komunalnej
 
p007 0 00 01Michał Przeperski, Janczar Gomułki. Pozycja polityczna Mieczysława
Rakowskiego w latach 1956-1970
 
 
p007 0 00 01Andrzej Skalimowski, „Czekam aż wyjdą z domu by zrobić ze sobą koniec”.
Przypadek pracownika szczecińskiego „Domu Książki”
 
p007 0 00 01Ewelina Szpak, Kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej w latach
1945-1960
 
p007 0 00 01Hubert Wilk, Samochód dla Towarzysza Wiesława. Dyskusje nad kierunkiem
rozwoju motoryzacji indywidualnej w Polsce 1955-1970
 
p007 0 00 01Tadeusz Wolsza, Wojenne losy Polaków w Związku Sowieckim w świetle listów do „Fali 49” i „Fali 56” (sprawa zbrodni katyńskiej)
 
p007 0 00 01Michał Tomasz Wójciuk, Codzienność w korespondencji prywatnej Powstania
Warszawskiego
 
 
MATERIAŁY I DOKUMENTY
 
p007 0 00 01Robotnicy i władze w grudniu 1970 i styczniu 1971 roku w świetle sprawozdania delegacji Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego na „Dni Leningradu” w Gdańsku (Michał Sempołowicz)
 
 
RECENZJE
 
p007 0 00 01Bożena Szaynok, Duszpasterz. Rozmowy z ojcem Ludwikiem Wiśniewskim
(Jerzy Eisler)
 
Dariusz Tołczyk, Gułag w oczach Zachodu (Anna Maria Jackowska)
 
Pražské jaro 1968. Občanská společnost - média - přenos politických a kulturních procesů (Bartosz Kaliski)
 
Paweł Sowiński, Zakazana książka: uczestnicy drugiego obiegu 1977-1989 (Tomasz Kozłowski)
 
Dorota Malczewska-Pawelec, Tomasz Pawelec, Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich (Tomasz Leszkowicz)
 
BIBLIOGRAFIA
 
p007 0 00 01Natalia Jarska (oprac.), „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały”. Bibliografia
numerów 1-10
 
powrotPolska