Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały, t. 7/2005

p007 0 00 01SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I STUDIA
 
p007 0 00 01Dariusz Libionka, Losy Chaima Hirszmana jako przyczynek do refleksji nad pamięcią o Zagładzie i powojennymi stosunkami polsko-żydowskimi
 
 
p007 0 00 01Grzegorz Berendt, Emigracja ludności żydowskiej z Polski w latach 1945-1967
 
 
p007 0 00 01Mirosław Golon, Młodzież polska na studiach cywilnych i wojskowych w ZSRR w okresie klasycznego stalinizmu (1950-1956/1957)
 
 
p007 0 00 01Iwona Miernik, Państwowa Organizacja Imprez Artystycznych „ARTOS” w latach 1950-1954 i jej funkcjonowanie
 
 
p007 0 00 01Hubert Wilk, Propaganda współzawodnictwa pracy
 
 
p007 0 00 01Tadeusz Wolsza, Kulisy nieudanej ucieczki z więzienia w Sieradzu w grudniu 1955 roku i jej konsekwencje
 
 
p007 0 00 01Konrad Rokicki, Sprawa „Listu 34” w materiałach MSW
 
 
p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Reakcje społeczne na niedobory mięsa w Polsce w latach 1945-1989 (zarys problematyki)
 
 
p007 0 00 01Krzysztof Kosiński, Z historii pijaństwa w czasach PRL. „Peerelowskie” wzory picia alkoholu
 
 
MATERIAŁY I DOKUMENTY
 
p007 0 00 01Grudzień 1970 roku w oczach Episkopatu Polski. Protokół z posiedzenia Rady Głównej Episkopatu, Warszawa, 29 grudnia 1970 r.
(Jerzy Eisler, Jan Żaryn)
 
p007 0 00 01Uchwała Komitetu Obrony Kraju i Prezydium Rządu ze stycznia 1971 r o wydatkach militarnych Polski w pięcioleciu 1971-1975 (Aleksander Kochański)
 
 
RECENZJE
 
p007 0 00 01Ryszard Tomkiewicz, Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna 1945-1956 (Edyta Wróbel)
 
Maciej Chłopek, Bikiniarze. Pierwsza polska subkultura (Hubert Wilk)
 
 
powrotPolska