Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały, t. 5/2001

p007 0 00 01SPIS TREŚCI

p007 0 00 01 Wstęp

 

p007 0 00 01Błażej Brzostek, DŹWIĘKI I IKONOSFERA STALINOWSKIEJ WARSZAWY ANNO DOMINI 1953
 
 
p007 0 00 01Jerzy Eisler, ŻYCIE CODZIENNE W WARSZAWIE W OKRESIE PLANU SZEŚCIOLETNIEGO
 
 
p007 0 00 01Dariusz Jarosz, PAŃSTWOWE ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU: FUNDUSZ WCZASÓW PRACOWNICZYCH W LATACH 1945-1956
 
 
p007 0 00 01Wojciech Lenarczyk, „DOBRY” I „ZŁY” NIEMIEC W OCZACH PUBLICYSTÓW „TYGODNIKA POWSZECHNEGO” I „KUŹNICY” (1945-1950)
 
 
p007 0 00 01Dariusz Libionka, FUNKCJONOWANIE NA CO DZIEŃ STALINOWSKIEGO APARATU PARTYJNEGO NA LUBELSZCZYŹNIE
 
 
p007 0 00 01Zbigniew Romek, WALKA Z „AMERYKAŃSKIM ZAGROŻENIEM” W OKRESIE STALINOWSKIM
 
 
p007 0 00 01Tomasz Szarota, ŚMIECH ZAKAZANY - KAWAŁ (DOWCIP) POLITYCZNY JAKO INFORMACJA O POSTRZEGANIU PEERELOWSKIEJ RZECZYWISTOŚCI
 
 
p007 0 00 01Tadeusz Wolsza, CODZIENNOŚĆ W PEERELOWSKIM WIĘZIENIU W LATACH 1945-1956 (NA PRZYKŁADZIE CENTRALNYCH ZAKŁADÓW KARNYCH WE WRONKACH, W RAWICZU I W FORDONIE)
 
p007 0 00 01Jan Żaryn, SACRUM I PROFANUM. UWAGI O RELIGIJNOŚCI POLAKÓW W LATACH 1945-1955
 
 
 
MATERIAŁY I DOKUMENTY
 
p007 0 00 01LIST OTWARTY SERGIUSZA PIASECKIEGO DO KAROLA KURYLUKA Z 27 KWIETNIA 1946 ROKU (Andrzej Krzysztof Kunert)
 
 
powrotPolska