Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały, t. 4/1999

p007 0 00 01SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY I STUDIA
 
p007 0 00 01Longina Jakubowska, MIĘDZY IDEOLOGIĄ I PRAKTYKĄ REFORMY ROLNEJ: PAMIĘĆ ZIEMIAŃSTWA
p007 0 00 01Łukasz Kamiński, FORMY OPORU SPOŁECZNEGO W POLSCE W LATACH 1944-1948
 
p007 0 00 01Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, PROBLEM „BANDYCENIA SIĘ” PODZIEMIA NA PRZYKŁADZIE KIELECCZYZNY
 
p007 0 00 01Rafał Wnuk, WIERZCHOWINY I HUTA
 
p007 0 00 01Beata Bińko, AKADEMICKI ZWIĄZEK WALKI MŁODYCH „ŻYCIE” -
AWANGARDA NOWEGO PORZĄDKU NA WYŻSZYCH UCZELNIACH
p007 0 00 01Wojciech Górecki, STRAJKI ROBOTNICZE W ŁODZI W LATACH 1948-1949
 
p007 0 00 01Bernard Linek, „ODNIEMCZANIE” GÓRNEGO ŚLĄSKA W LATACH
1945-1950 (ZARYS PROBLEMU)
p007 0 00 01Agnieszka Chmielewska, „OTWORZYŁY SIĘ NOWE MOŻLIWOŚCI...”
IDEE ŚRODOWISKA PRZEDWOJENNEJ ASP W WARSZAWIE WOBEC PROPOZYCJI SOCREALIZMU
 
p007 0 00 01Zbigniew Romek, HISTORYCY RADZIECCY O HISTORYKACH POLSKICH. UWAGI O ZJEŹDZIE WROCŁAWSKIM (1948) I KONFERENCJI OTWOCKIEJ (1951/1952)
 
p007 0 00 01Piotr Osęka, Marcin Zaremba, WOJNA PO WOJNIE, CZYLI POLSKIE
REPERKUSJE WOJNY SZEŚCIODNIOWEJ
p007 0 00 01Tadeusz Wolsza, DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA I POGLĄDY STANISŁAWA SOPICKIEGO (1941-1976)
p007 0 00 01Adam Jachimczyk, NIEKTÓRE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK W KIELCACH W LATACH 1945-1975
 
DYSKUSJA

p007 0 00 01Krystyna Kersten, MASOWE PROTESTY W PRL - PROCES CIĄGŁY
CZY ODOSOBNIONE WYDARZENIA
p007 0 00 01Andrzej Werblan, KRYZYSY POLITYCZNE W PRL (PARĘ UWAG
O METODZIE)
p007 0 00 01Jerzy Eisler, POLSKIE MIESIĄCE
 
p007 0 00 01Andrzej Friszke, UWAGI O OPORZE SPOŁECZNYM W PRL
 
 
PRZEGLĄD BADAŃ
 
p007 0 00 01Jun Yoshioka, STUDIA NAD HISTORIĄ POLSKI W JAPONII
 
 
MATERIAŁY I DOKUMENTY
 
p007 0 00 01Jerzy Kochanowski, LUBELSKIE CZARNE GABINETY. SPRAWOZDANIA
CENZURY WOJENNEJ Z 1944 ROKU
p007 0 00 01Jacek Wojsław, DOKUMENTY WYDZIAŁU PROPAGANDY I AGITACJI КС PZPR DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI SPORTOWEJ JAKO ŹRÓDŁO POZNANIA RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ POLSKI LAT 1949-1954
 
p007 0 00 01Aleksander Kochański, O WYROKACH ŚMIERCI W STANIE PRAWIE WOJENNYM (O ŻOŁNIERZACH WOJSKA POLSKIEGO SKAZANYCH
NA ŚMIERĆ ZA PRÓBY UCIECZKI NA ZACHÓD)
 
p007 0 00 01Jan Żaryn, NASZYM ZADANIEM - „UŚWIADOMIĆ MASY...” PRZYCZYNEK
DO HISTORII STOSUNKÓW PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ
p007 0 00 01Grzegorz Sołtysiak, POUFNE ROZMOWY POLSKO-WATYKAŃSKIE
W LATACH 1966-1967. WYBÓR DOKUMENTÓW
 
RECENZJE
 
p007 0 00 01Grzegorz Motyka i Rafał Wnuk, Pany i rezuny. Współpraca AK- WiN i UPA 1945-1947 (Iwan Kozłowski)
 
Tadeusz Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi - wzorce - style. Literatura polska 1944-1989 (Marta Młodkowska)
 
Wiesław Chrzanowski, Pół wieku polityki, czyli rzecz o obronie czynnej, z W. Chrzanowskim rozmawiali Piotr Mierecki i Bogusław Kiernicki (Jan Żaryn)
 
Andrzej Friszke, Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956-1989 (Jerzy Eisler)
 
Historia społeczna. Historia codzienności. Mikrohistoria
(Ludomir Smosarski)
 
 
p007 0 00 01LISTY DO REDAKCJI
 
 
powrotPolska