POLSKA20 okladka

Polska 1944/45-1989. Studia i materiaływydawana jest przez Instytut Historii PAN. Od numeru trzynastego pismo ukazuje się jako rocznik. Polska 1944/45-1989. Studia i materiałynależy do najbardziej rozpoznawalnych i uznanych w kraju i zagranicą czasopism poświęconych historii powojennej Polski.

Pierwszy numer ukazał się w 1995 r., w odpowiedzi na zapotrzebowanie na tego rodzaju pismo, zajmujące się najnowszą historią Polski, jednocześnie nawiązywał do siedmiotomowej serii Polska Ludowa. Materiały i Studiawydawanej w latach 1962-1968.

W swojej dwudziestoletniej historii w kilkunastu tomach (w tym czterech tematycznych) opublikowano kilkaset artykułów naukowych i edycji źródłowych. Zespołem redakcyjnym kierowała prof. Krystyna Kersten, będąca jednocześnie kierownikiem Pracowni Dziejów Polski po 1945 r., po latach przekształconej w Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 r. Pozostałymi członkami redakcji byli: prof. Jerzy Eisler, prof. Dariusz Jarosz, prof. Henryk Słabek i prof. Tomasz Szarota. Od numeru szóstego obowiązki redaktora naczelnego przejąłi sprawuje je do dzisiaj prof. Tomasz Szarota. W Radzie Naukowej zasiadają wybitni i uznani na całym świecie historycy, jak: Jędrzej Chumiński, Antoni Dudek, Andrzej Friszke, Paul Gradvhol, Padraic Kenney, Marcin Kula, Miklós Mitrovits, Andrzej Paczkowski, Anna Pelka, Dušan Segeš, Rafał Stobiecki, Bożena Szaynok, János Tischler, Marek Wierzbicki, Rafał Wnuk, Anna Wolf-Powęska, Wadim Wołobujew.

 

PL ISSN 2450-8357
e-ISSN 2450-8365