Rada Redakcyjna

dr hab. prof. UE Jędrzej Chumiński
Katedra Filozofii i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Antoni Dudek
Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. dr hab. Andrzej Friszke
Zakład Najnowszej Historii Politycznej
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Paul Gradvohl
Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Padraic Kenney
Indiana University

prof. dr hab. Marcin Kula
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

dr Miklós Mitrovits
Magyar Tudományos Akadémia

prof. dr hab. Andrzej Paczkowski
Zakład Najnowszej Historii Politycznej
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

dr Anna Pelka
Historisches Seminar der LMU
Abteilung Neueste Geschichte und Zeitgeschichte

dr Dušan Segeš
Historickýústav SAV

prof. dr hab. Rafał Stobiecki
Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Bożena Szaynok
Zakład Historii Najnowszej
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

dr János Tischler
Węgierski Instytut Kultury

dr hab. Marek Wierzbicki, prof. KUL
Katedra Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego

Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. dr hab. Rafał Wnuk
Katedra Historii i Historiografii Europy Wschodniej
Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

prof. dr hab. Anna Wolf-Powęska
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr Wadim Wołobujew
Институт Cлавяноведения Российской Aкадемии Hаук