Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały 14/2016

p007 0 00 01SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I STUDIA

p007 0 00 01Aleksander Juźwik, Placówki opieki całkowitej i otwartej Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w latach 1945–1952

p007 0 00 01 Dariusz Jarosz, Grzegorz Miernik, Kobiety w buncie antykolektywizacyjnym w Okole w 1953 r.: wybrane konteksty interpretacyjne

p007 0 00 01Jerzy Kochanowski, „Niepotrzebni muszą odejść”, czyli widmo bezrobocia 1956–1957

p007 0 00 01Michał Przeperski, Komisja Prasowa KC PZPR 1956–1957

p007 0 00 01Tomasz Leszkowicz, „Wychowanie na tradycjach” na szczeblu jednostek wojskowych LWP (1956–1980). Środki, metody oraz ich skuteczność w oddziaływaniu na pamięć zbiorową żołnierzy

p007 0 00 01 Jakub Szumski, Międzynarodowy terroryzm w polskiej literaturze i prasie lat siedemdziesiątych XX wie ku (wybrane przykłady)

p007 0 00 01 Jarosław Dulewicz, „Pyły, ludzie, przyroda”. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w województwie kieleckim w latach 1975–1989

p007 0 00 01 Michał Rosenberg, Działalność sekcji branżowych NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 na przykładzie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” Pracowników Teatru

p007 0 00 01Joanna Grey, „Zima wasza” – życie codzienne w pierwszych miesiącach stanu wojennego na przykładzie Trójmiasta

p007 0 00 01Krzysztof Stanisław Werner, Działalność Fan Clubu The Beatles w Lublinie

p007 0 00 01Bartosz Kaliski, Radykalizm czasu przełomu, czyli spór o Okrągły Stół w latach 1988–1989

p007 0 00 01Tadeusz Wolsza, Dwa oblicza redaktora Władysława Litmanowicza

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE

p007 0 00 01 Tomasz Leszkowicz, „Marszałek dwóch narodów” poznany tylko w połowie. Wokół nowej biografii Konstantego Rokossowskiego

RECENZJE

p007 0 00 01 PRL a wojna domowa w Grecji / The Polish People’s Republic and the Greek Civil War , red. Magdalena Semczyszyn, tłum. na j. angielski Joanna Gołąb (Michał Studniarek)